Inventeringsunderlag

Länsstyrelserna har tagit fram ett nytt underlag för spillningsinventering av älg. Med hjälp av materialet kan ditt älgskötsel- eller älgförvaltningsområde direkt komma igång med inventeringen. Se vidare i dokumenten och länkarna nedan.