Älgförvaltningen

I älgförvaltningen ingår alla som på något sätt berörs av älgen. Det är allt ifrån myndigheter, organisationer, markägare och jägare. Syftet med älgförvaltningen är att de aktörer som ingår, tillsammans ska skapa en hållbar älgförvaltning.
Betande älg

I Sverige vill vi ha en adaptiv och ekosystembaserad älgförvaltning. En adaptiv förvaltning innebär att förvaltningen hela tiden ska kunna anpassa sig till nya eller förändrade förhållanden. För att kunna sätta tydliga mål med förvaltningen krävs det kunskap om älg, människa och miljö. I och med detta behöver du i förvaltning förstå vad som händer och vad som behöver göras. På SLU´s hemsida kan du läsa mer om adaptiv älgförvaltning och dess innebörd.

 

Älgstam av hög kvalitet

Syftet med en adaptiv och ekosystembaserad älgförvaltning är att skapa en älgstam av hög kvalitet. För att få en hög kvalitet på älgstammen behöver förvaltningen se till så att älgstammarna lever i balans med de betesresurser som finns. De behöver även ta hänsyn till viktiga allmänna intressen som rovdjursförekomst, trafiksäkerhet, jordbruk, skador på skog samt inverkan på den biologiska mångfalden.

För att få en älgstam med hög kvalitet så behöver myndigheter, organisationer, markägare och jägare samverka för att tillsammans skapa en uthållig älgförvaltning. Det behövs därför olika system för att samla in bra data och kunskapsunderlag för detta. På Älgdata samlar vi in data från olika system som kan underlätta för detta arbete.

Det finns även lagar och förordningar som styr älgförvaltningen.

Läs mer om jaktlagen på riksdagens webbplats

Läs mer om jaktförordningen på riksdagens webbplats

Läs mer på naturvårdsverkets webbplats om föreskrifter om jakt efter älg och kronhjort

 

Karta över älgförvaltningsområden

Älgförvaltningen utgår från stora älgförvaltningsområden, som kan sträcka sig över flera kommuner och över länsgränser. Länsstyrelsen har tagit fram en karta över beslutade älgförvaltningsområden. I kartan hittar du information om områdens marker, id nummer och namn. Innehållet i kartan uppdateras en gång per dygn i de fall förändringar sker. Förbättringar och nya funktioner tillkommer allteftersom tjänsten utvecklas. Se kartan på Länsstyrelsens geoportal.