Välkommen till Älgdata

Betande tjur

Här kan du som är företrädare för ett jaktområde rapportera fälld älg eller slutrapportera älgjakten till länsstyrelsen. Du har även möjlighet att ta ut statistik över fällda älgar m.m.

Logga in för att rapportera jaktresultat

 

Problem att ladda ner älgskötselplanen 2019-04-04

Inom vissa älgförvaltningsområden förekommer det problem att ladda ner älgskötselplanen på sidan http://www.algdata.se/Sv/mallar-och-dokument/Pages/default.aspx. Felsökning pågår!

Tills felet är löst kan en tom mall laddas ner, se fliken Mallar och dokument.

 

Här kan du rapportera fällda älgar. Läs här för viktig information om inloggningen och för att komma vidare till inrapporteringen.