Här kan du rapportera fällda älgar. Läs här för viktig information om inloggningen och för att komma vidare till inrapporteringen.

Statistik från och med 2012 finns nu tillgänglig. Du kan även spara ner statistiken i excel- och csvformat.