Välkommen till Älgdata 

Betande tjur
Foto: Lars Plahn

Här har du som är företrädare för ett jaktområde möjlighet att kunna rapportera fälld älg till länsstyrelsen. Du har även möjlighet att ta ut statistik över fällda älgar m.m.

Logga in och rapportera fälld älg

Här kan du rapportera fällda älgar. Läs här för viktig information om inloggningen och för att komma vidare till inrapporteringen.

Statistik från och med 2012 finns nu tillgänglig. Du kan även spara ner statistiken i excel- och csvformat.