Länkar och ytterligare information

Här hittar du länkar till andra webbplatser, där det finns information som är relevant för älgförvaltningen
Tjur, detalj

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har tagit fram manualer för hur inventeringen av älgstammen ska bedrivas.

SLUs manualer

 

Skogsstyrelsen tar fram och vidareutvecklar inventeringsmetoder som kan användas för att få mer kunskap om fodertillgång och hjortdjurens inverkan på skogen.

Äbin och andra skogliga betesinventeringar

 

Naturvårdsverket har tagit fram föreskrifter samt frågor och svar för den nya älgförvaltningen.

Naturvårdsverkets-Älgförvaltning med ökad samverkan i fokus 

Nationella Viltolycksrådet sammanställer information om viltolyckorna i landet.

Information om viltolyckor

Skogsstyrelsen har tagit fram foderprognoser och information om älgbetningsskador.

Foderprognoser

Älgbetningsskador

Information om rovdjursbestånden finns i Rovbase.se.

Information på Svensk Naturförvaltnings webbplats angående Älgfrode