Länkar och ytterligare information

Här hittar du länkar till andra webbplatser, där det finns information som är relevant för älgförvaltningen
Tjur, detalj

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har tagit fram manualer för hur inventeringen av älgstammen ska bedrivas.

SLUs manualer

Skogsstyrelsen tar fram och vidareutvecklar inventeringsmetoder som kan användas för att få mer kunskap om fodertillgång och hjortdjurens inverkan på skogen. Skogsstyrelsen tar årligen fram foderprognoser och information om älgbetningsskador.

Äbin och andra skogliga betesinventeringar

Naturvårdsverket har utvärderat genomförandet av den nya älgförvaltningen

Utvärdering av nya älgförvaltningen

Det finns många lagar och regler som styr viltförvaltningen. Svenska lagar måste också vara i linje med EU:s regler. Dessutom har vi internationella överenskommelser att följa.

Lagar och regler om vilt - Naturvårdsverket

Nationella Viltolycksrådet sammanställer information om viltolyckorna i landet.

Information om viltolyckor

Information om rovdjursbestånden finns i Rovbase.se.

Information på Svensk Naturförvaltnings webbplats angående Älgfrode

 

Sidan är uppdaterad 2018-02-10