Om Älgdata

Älgdata ska samla in och sammanställa den information som den nya älgförvaltningen behöver för en ekobaserad, adaptiv förvaltning.
Älgtjur som betar

Älgdata syftar till att samla all viktig information om älgstammen och dess påverkan på skog och trafik på en plats på internet.

Det här medför att älgförvaltningsgrupper, enskilda jägare och andra på ett lättare sätt kommer att hitta information, vilket underlättar en kunskapsbaserad och flexibel älgförvaltning.

Älgdata lanseras under hösten 2012 med en inrapporteringsfunktion för fällda älgar och möjlighet att ta fram grundläggande statistik. Vi kommer löpande att komplettera med funktioner.

Har du synpunkter, vill rapportera fel eller har idéer till funktionalitet skicka in dem genom att använda Kommentera-funktionen nedan.