Praktisk användarinformation

På den här sidan får du som företrädare av ett jaktområde information inloggning och rapportering.
Sikte på ett gevär

Inloggningsuppgifter

Inloggningsuppgifterna till Älgdata får företrädaren för jaktområdet av den länsstyrelse som administrerar berört älgjaktområde. Användarnamnet är jaktområdets registreringsnummer, t.ex. 01-11-23-002-Ä. Observera att registreringsnumret består av nio siffror och de första två är länskoden.

Rapportera fälld älg

Som jaktlagsrapportör eller företrädare kan du rapportera in fällda älgar i Viltdata, Jaktrapport eller direkt i Älgdata. Endast ett system får användas för jaktområdet, annars finns risk för dubbelregistrering. För att dubbelregistrering inte ka kunna göras låser Älgdata rapporteringen till det system som den första älgen rapporteras i för det innevarande jaktåret. Om du rapporterar dina fällda älgar i Jaktrapport eller Viltdata kommer informationen automatiskt föras över till Älgdata.

  • Viltdata ägs och administreras av Svenska Jägareförbundet och är en del av förbundets Jakt- och Viltvårdsuppdrag gällande viltövervakning och klövviltsförvaltning.
  • Jaktrapport sponsras av Billerud Korsnäs, SCA, Stora Enso, Holmen och Sveaskog.

Rapportering av älgkalv på oregistrerad mark

Fälld älg på oregistrerad mark ska rapporteras i Älgdata inom 14 dagar efter att älgen har fällts. Fällavgifter ska betalas till Länsstyrelsen senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark rapporteras in i vår e-tjänst.

Rapportering av älgkalv på oregistrerad mark

Hjälp vid användandet av e-tjänster

Så hanterar vi dina personuppgifter

Slutrapportera älgjakt

När älgjakten är slut och alla älgar är rapporterade ska jakten slutrapporteras i Älgdata, oavsett vilket system som använts vid registrering av avskjutningsrapporterna. Sker rapportering i undersystemen efter att slutrapporten registrerats i älgdata så överförs inte rapporterna till älgdata. Kontakta jakthandläggaren på din länsstyrelse om avskjutningsrapporter behöver registreras efter att slutrapporteringen har genomförts. Det är företrädaren (eller den som företrädaren väljer) som ska slutrapportera jakten. Kontrollera att alla uppgifter är korrekta innan slutrapportering utförs.

OBS! Om otjänlig älg fällts och ansökan om befrielse från fällavgift skickats till länsstyrelsen, kontrollera då om länsstyrelsen har fattat beslut i ärendet innan jakten slutrapporteras för jaktområdet.

Följ antingen punkterna nedan eller se i manualen (i boxen till höger) hur du slutrapporterar älgjakten:

  • Logga in
  • Gå till "slutrapportera jakt". Kontrollera att alla uppgifter (fällavgift, antal fällda älgar mm) stämmer innan du slutrapporterar.
  • Klicka på "slutrapportera jakt"
  • När du har slutrapporterat jakten kommer en PDF-fil med din faktura upp på skärmen. Spara fakturan på datorn om du inte betalar den direkt.
  • Fakturan kan du även hitta under fliken "Områdesinformation"
  • Om något inte stämmer trots att ni gjort rätt, kontakta berörd länsstyrelse.

Ansökan om ändring av älgjaktsområde

För att du som har ett registrerat älgjaktsområde enklare ska kunna ansöka om en ändring av ditt område finns en digital tjänst vid namn "Ansökan om ändring av älgjaktsområde". I foldern nedan hittar du information om hur du använder e-tjänsten.

Folder med information om hur du använder e-tjänsten: "Ändring av älgjaktsområde".pdf

 Image Viewer

 Content Editor ‭[1]‬