Hitta rätt älgförvaltningsplan eller älgskötselplan

På den här sidan hittar du uppdaterade mallar till älgförvaltningsplaner och älgskötselplaner.

Det är länsstyrelsen som godkänner planerna för respektive område. Ett älgförvaltningsområde ska i god tid innan jakten börjar ta fram en älgförvaltningsplan för området. När älgförvaltningsplanen har blivit godkänd ska älgskötselområdena inom älgförvaltningsområdet ta fram sina älgskötselplaner. Älgförvaltningsgruppen ska yttra sig över älgskötselplanerna innan de skickas in till länsstyrelsen för godkännande.

Älgförvaltningsplan och älgskötselplan för rätt område

Här kan du söka fram rätt mall för just ditt älgförvaltningsområde eller älgskötselområde.
För att få upp rätt älgförvaltningsplan eller älgskötselplan behöver du välja malltyp, förvaltningslän, älgförvaltningsområde och eventuellt älgskötselområde. Därefter klickar du på den gröna knappen ”hämta mall”. Då öppnas det dokument du sökt på och du kan fylla i mallen.

Är det ett nytt område?

Behöver du fylla i en mall för ett område som inte finns idag eller får du inte upp rätt plan när du söker? Då kan du använda våra mallar utan ifylld data för ett visst område.
 Älgskötselplan - ÄSO.xlsx
 Älgförvaltningsplan_ÄFO.xlsx