Inventering

Älg som betar

Enligt den adaptiva älgförvaltningen ska systematisk observation av älgstammarna utföras årligen. Syftet med observationerna är att skapa sig en bild över älgstammarnas storlek, utbredning och dess påverkan på naturen. Detta görs med hjälp av ett antal basinventeringsmetoder.

Basinventeringsmetoder för en adaptiv älgförvaltning:

Utöver ovanstående metoder finns det ett antal utökade inventeringsmetoder som kan användas som tillägg till basinventeringsmetoderna. Dessa innefattar:

  • flyginventering
  • åldersstruktur och reproduktion (på fällda älgar)
  • hälsostatus
  • genetisk övervakning
  • nationella referensområden

Mer information om respektive inventering finns på SLUs webbplats.

Statistik över viltolyckor hittar du på nationella viltolycksrådets webbplats viltolycka.se