Logga in och rapportera jaktresultat

Du som är företrädare för ett jaktområde kan rapportera in fällda älgar och slutrapportera älgjaken till länsstyrelsen här.
Jakttorn

Viktig information om inloggningsuppgifterna

Du som är företrädare för ett jaktområde (ett licensområde eller ett älgskötselområde) kan logga in och rapportera fällda älgar eller slutrapportera älgjakten.

Kontrollera noga att avskjutningsrapporten stämmer innan du slutrapporterar älgjakten! Om du har rapporterat din avskjutningsrapport genom något av undersystemen (Viltdata, Jaktrapport, Moosecare), kontrollera att rapporten i älgdata.se överensstämmer med den registrerade rapporten i undersystemet. Finns det älgar som rapporterats som otjänliga och som ni ansökt om befrielse från fällavgift för, kontrollera att Länsstyrelsens beslut är registrerat och fällavgiften är avdragen innan du slutrapporterar jakten.

Inloggningsnamnet är jaktområdets registreringsnummer,
t.ex. A-01-11-23-002. Observera att registreringsnumret nu består av nio siffror, istället som förut av sju siffror. De siffror som har lagts till är länskoden, 01 i exemplet ovan, och de skrivs efter den inledande bokstaven.

Om du bara har tillgång till det sjusiffriga registreringsnumret, så kan du se vilken länskod du ska använda här.

Lösenord distribueras av länsstyrelsen.  

Logga in och rapportera in fällda älgar  

 

Du som administrerar uppgifter om fällda älgar i Viltdata eller Jaktrapport kan fortsätta med det. Länsstyrelsen hämtar information om fällda älgar från de systemen, så att du bara ska behöva rapportera på ett ställe. Läs mer om rapportering i andra system.

 

Rapportera in fälld älgkalv på oregistrerad mark 

Du som har jagat kalv på oregistrerad mark kan enkelt rapportera via länken här nedanför. Du behöver inte logga in med registreringsnummer för jaktområde, men du behöver veta vilken fastighet du jagat på.

Rapportera fälld kalv på oregistrerad mark