Rapportera i andra system

Vi har öppnat för möjligheten att du ska kunna rapportera och administrera fällda älgar i ett annat system än älgdata.se.

Viltdata

Om du är jaktlagsrapportör kan du rapportera in fällda älgar i Viltdata, om företrädaren för jaktområdet har gett klartecken till det.

Om du rapporterar dina fällda älgar i Vildata kommer de automatiskt att föras över till älgdata.se.

Det är viktigt att du som företrädare för ett jaktområde endast rapporterar fälld älg på ett sätt - antingen via Viltdata ELLER älgdata.se.

När jakten är slut måste du, som företrädare för ett jaktområde, logga in på älgdata.se och bekräfta jaktresultatet.

Jaktrapport

Om du rapporterar dina fällda älgar i Jaktrapport kommer de automatiskt att föras över till älgdata.se.

Det är viktigt att du som företrädare för ett jaktområde endast rapporterar fälld älg på ett sätt - antingen via Jaktrapport ELLER älgdata.se.

När jakten är slut måste du, som företrädare för ett jaktområde, logga in på älgdata.se och bekräfta jaktresultatet.

Moosecare

Om du rapporterar dina fällda älgar i Moosecare kommer de automatiskt att föras över till älgdata.se. 

När jakten är slut måste du, som företrädare för ett jaktområde, logga in på älgdata.se och bekräfta jaktresultatet.