Välkommen till Älgdata

Betande tjur

Här kan du som är företrädare för ett jaktområde rapportera fälld älg eller slutrapportera älgjakten till länsstyrelsen. Du har även möjlighet att ta ut statistik över fällda älgar m.m.

Logga in för att rapportera jaktresultat

 

 

 

DRIFTINFORMATION - 2018-09-27 


Överföringsfel från Viltdata gör att älgobsen som syns i älgdata inte stämmer. Svenska jägareförbundet och Länsstyrelserna felsöker tillsammans. Vi återkommer så snart vi har mer information.

 

Information angående rapportering till älgdata- 2018-09-27

Ett antal jaktområden är från förra årets rapportering låst till älgdata. Det är därför extra viktigt att ni kontrollera att de älgar ni rapporterat i jaktrapport eller viltdata har förts över till älgdata innan ni slutrapporterar.

 

Här kan du rapportera fällda älgar. Läs här för viktig information om inloggningen och för att komma vidare till inrapporteringen.