Rapportera fälld kronhjort

Kronhjort med stora horn i skogen om hösten

Fälld kronhjort ska rapporteras i Älgdatas inrapporteringsdel, som kräver inloggning med bank-ID.  Här ska du även lämna slutrapport för kronhjortsjakten. Rapportering av fälld kronhjortskalv på oregistrerad mark eller som skyddsjakt sker i en separat e-tjänst som inte kräver inloggning. Inloggningsuppgifter Inloggningsuppgifterna till Älgdata får företrädaren för jaktområdet av den länsstyrelse som administrerar berört älgjaktområde. Användarnamnet […]

Ansökan om ändring av älgjaktsområde

En älg springer över en åker i skymning, i bakgrunden syns en stor måne.

Företrädare för registrerat älgjaktsområde som loggar in med Bank-ID kan ansöka om en ändring av området med hjälp av en digital tjänst “Ansökan om ändring av älgjaktsområde”. I manualen nedan hittar du information om hur du använder e-tjänsten. Manual för e-tjänsten: ”Ändring av älgjaktsområde”(pdf) Logga in Logga in på Älgdatas inrapporteringsdel för att använda e-tjänsten […]

Rapportera fälld älg

Fyra män i jaktkläder sitter ner och dricker kaffe

Fälld älg rapporteras i Älgdatas inrapporteringsdel, som kräver inloggning. Här ska du även slutrapportera älgjakten. Rapportering av fälld älgkalv på oregistrerad mark sker i en separat e-tjänst som inte kräver inloggning. Inloggningsuppgifter Inloggningsuppgifterna till Älgdatas inrapporteringsdel får företrädaren för jaktområdet av den länsstyrelse som administrerar berört älgjaktområde. Användarnamnet är jaktområdets registreringsnummer, t.ex. 01-11-23-002-Ä. Observera att […]