Karta över älgförvaltnings- och älgjaktområden

Foto: Camilla Zilo

I länsstyrelsernas publika karttjänst för älgdata hittar du information om älgjaktområden, som storlek, ID-nummer och namn. Innehållet i kartan uppdateras en gång per dygn i de fall förändringar sker. Förbättringar och nya funktioner tillkommer allteftersom tjänsten utvecklas.

Till länsstyrelsernas karttjänst för beslutade älgjaktområden och älgförvaltningsområden i landet.