Om oss

Älgdata.se är en webbplats som drivs av länsstyrelserna gemensamt, för att informera om älgförvaltning och samla in avskjutning av älg. Även avskjutning av kronhjort hanteras genom älgdata.se.

Ett fällt träd som ligger på mossa.
Foto: Tobias Hjortstråle