Redogörelse för tillgänglighet

Länsstyrelserna står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Älgdata.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från Älgdata.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss genom att skicka e-post till fo-natur-vilt@lansstyrelsen.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Läs mer hos W3.org om Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 .

Detta innehåll är inte tillgängligt

  • PDF:er, Excelfiler och liknande filtyper som finns publicerade på webbplatsen är inte tillgänglighetsanpassade.
  • Webben innehåller kod som inte följer webbplatsstandarder och som inte validerar.
  • Webbens navigationsmeny går inte att nå med endast hjälp av tangentbord i platta och mobil.

Vår ambition är att alla nya dokument och videor som publiceras på webbplatsen ska vara tillgänglighetsanpassade. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2022.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Älgdata.se.
Senaste bedömningen gjordes den 12 januari 2023.
Redogörelsen uppdaterades senast den 12 januari 2023.
Webbplatsen publicerades den 16 augusti 2021.