Älgförvaltningen

I älgförvaltningen ingår alla som på något sätt berörs av älgen. Det är allt ifrån myndigheter, organisationer, markägare och jägare. Syftet med älgförvaltningen är att de aktörer som ingår, tillsammans ska skapa en hållbar älgförvaltning.
 
I Sverige vill vi ha en adaptiv och ekosystembaserad älgförvaltning. En adaptiv förvaltning innebär att förvaltningen hela tiden ska kunna anpassa sig till nya eller förändrade förhållanden. För att kunna sätta tydliga mål med förvaltningen krävs det kunskap om älg, människa och miljö. I och med detta behöver du i förvaltning förstå vad som händer och vad som behöver göras.
Närbild på ett fällt träd.

Inventering

Enligt den adaptiva älgförvaltningen ska systematisk observation av älgstammarna utföras årligen.

En man med jaktkläder och ett vapen på axeln går med en jakthund i skogen.

Planmallar

På den här sidan kan du som är företrädare för ett älgförvaltningsområde eller ett älgskötselområde hitta och ladda ner mallar till älgförvaltningsplan (ÄFP) respektive älgskötselplan (ÄSP).

En älg med horn som står i skogen och kollar mot kameran.

Älgstam av hög kvalitet

Syftet med en adaptiv och ekosystembaserad älgförvaltning är att skapa en älgstam av hög kvalitet som är i balans med betesresurserna.