Statistik

Genom ett vapensikte syns ett träd med orange löv.
Foto: Länsstyrelsen Jönköping

Statistik om älgstammen, avskjutningen och trafikolyckor på länsstyrelsernas webbplats. 

För att komma tillbaka till den här sidan igen när du har gått vidare till statistiksidorna så trycker du på länken ”Älgdata” uppe till höger på sidan.

Målsättningen är att de uppgifter som ligger till grund för beslut i älgförvaltningen ska finnas tillgängliga i älgdata.se.

Vill du ta del av fördjupade rapporter om älgbetesskador och foderprognoser finns de tillgängliga på Skogsstyrelsens webbplats.

Till Skogsstyrelsens rapporter om älgbetningsskador och foderprognoser.