Rapportera

Du som är företrädare för ett jaktområde kan logga in i Älgdatas inrapporteringsdel för att

  • rapportera in fällda älgar 
  • slutrapportera älgjakten 
  • rapportera in fällda kronhjortar
  • ansöka om ändring av jaktområde.

Inloggning sker med Bank-ID eller lösenord (endast Bank-ID för rapportering av kronhjort). Rapportering av fälld älg och kronhjort kan även ske via andra system. Oavsett vilket system du använder för rapportering av fällt vilt ska slutrapportering av jakten göras i Älgdata.

Inloggning i Älgdatas inrapporteringsdel

Rapportering av fälld älgkalv på oregistrerad mark samt fälld kronhjortskalv på oregistrerad mark eller vid skyddsjakt ligger utanför Älgdatas inrapporteringsdel och kräver ingen inloggning.

Rapportera in fälld älgkalv på oregistrerad mark (Länk direkt till e-tjänsten)

Rapportera in fälld kronhjortskalv på oregistrerad mark eller vid skyddsjakt (Länk direkt till e-tjänsten)

Fyra män i jaktkläder sitter ner och dricker kaffe

Rapportera fälld älg

Fälld älg rapporterar du i Älgdatas inrapporteringsdel, som kräver inloggning. Här slutrapporterar du även älgjakten.

Kronhjort med stora horn i skogen om hösten

Rapportera fälld kronhjort

Fälld kronhjort ska rapporterar du in i Älgdatas inrapporteringsdel. Här lämnar du även slutrapport för kronhjortsjakten.