Lägg till din rubriktext här.

Rapportera fälld älg

På den här sidan får du som företrädare av ett jaktområde information om inloggning och rapportering.

Inloggningsuppgifter

Inloggningsuppgifterna till Älgdata får företrädaren för jaktområdet av den länsstyrelse som administrerar berört älgjaktområde. Användarnamnet är jaktområdets registreringsnummer, t.ex. 01-11-23-002-Ä. Observera att registreringsnumret består av nio siffror och de första två är länskoden.

Logga in
Logga in på Älgdatas inrapporteringsdel för att rapportera fällda älgar och kronhjortar i registrerade jaktområden, slutrapportera älgjakt och använda e-tjänsten ”Ansökan om ändring av jaktområde”.

Rapportera fälld älg

Som jaktlagsrapportör eller företrädare kan du rapportera in fällda älgar i Viltdata, Jaktrapport, Wehunt eller direkt i Älgdata. Endast ett system får användas för jaktområdet, annars finns risk för dubbelregistrering. För att dubbelregistrering inte ka kunna göras låser Älgdata rapporteringen till det system som den första älgen rapporteras i för det innevarande jaktåret. Om du rapporterar dina fällda älgar i Jaktrapport, Wehunt eller Viltdata kommer informationen automatiskt föras över till Älgdata.

  • Viltdata ägs och administreras av Svenska Jägareförbundet och är en del av förbundets Jakt- och Viltvårdsuppdrag gällande viltövervakning och klövviltsförvaltning.
  • Jaktrapport sponsras av Billerud Korsnäs, SCA, Stora Enso, Holmen och Sveaskog.
  • Wehunt är ett program som används av flera jaktlag för att registrera observationer och avskjutning.

Rapportera in fälld älgkalv på oregistrerad mark

Du som har jagat kalv på oregistrerad mark kan enkelt rapportera in det via e-tjänsten nedan. Du loggar inte in, men du behöver veta vilken fastighet du har jagat på. Fälld älgkalv på oregistrerad mark ska rapporteras i Älgdata inom 14 dagar efter att kalven har fällts. Fällavgifter ska betalas till Länsstyrelsen senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Till e-tjänsten “Rapportera fälld kalv på oregistrerad mark” på länsstyrelsernas webbplats.

Hjälp vid användandet av e-tjänster (länsstyrelsernas webbplats).

Så hanterar vi dina personuppgifter (länsstyrelsernas webbplats).

Slutrapportera älgjakt

När älgjakten är slut och alla älgar är rapporterade ska jakten slutrapporteras i Älgdata, oavsett vilket system som använts vid registrering av avskjutningsrapporterna. Sker rapportering i undersystemen efter att slutrapporten registrerats i älgdata så överförs inte rapporterna till älgdata. Kontakta jakthandläggaren på din länsstyrelse om avskjutningsrapporter behöver registreras efter att slutrapporteringen har genomförts. Det är företrädaren (eller den som företrädaren väljer) som ska slutrapportera jakten. Kontrollera att alla uppgifter är korrekta innan slutrapportering utförs.

OBS! Om otjänlig älg fällts och ansökan om befrielse från fällavgift skickats till länsstyrelsen, kontrollera då om länsstyrelsen har fattat beslut i ärendet innan jakten slutrapporteras för jaktområdet.

Följ antingen punkterna nedan eller se i manualen (i boxen till höger) hur du slutrapporterar älgjakten:

  • Logga in
  • Gå till ”slutrapportera jakt”. Kontrollera att alla uppgifter (fällavgift, antal fällda älgar mm) stämmer innan du slutrapporterar.
  • Klicka på ”slutrapportera jakt”
  • När du har slutrapporterat jakten kommer en PDF-fil med din faktura upp på skärmen. Spara fakturan på datorn om du inte betalar den direkt.
  • Fakturan kan du även hitta under fliken ”Områdesinformation”
  • Om något inte stämmer trots att ni gjort rätt, kontakta berörd länsstyrelse.

Ansökan om ändring av älgjaktsområde

För dig som har ett registrerat älgjaktsområde enklare ska kunna ansöka om en ändring av ditt område finns en digital tjänst vid namn “Ansökan om ändring av älgjaktsområde”.

Om tjänsten ”Ansökan om ändring av älgjaktsområde”.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.