Rapportera fälld älg

Fälld älg rapporterar du i Älgdatas inrapporteringsdel, som kräver inloggning. Här slutrapporterar du även älgjakten. Rapportering av fälld älgkalv på oregistrerad mark sker i en separat e-tjänst som inte kräver inloggning.

Inloggningsuppgifter

Inloggningsuppgifterna till Älgdatas inrapporteringsdel får företrädaren för jaktområdet av den länsstyrelse som administrerar berört älgjaktområde. Användarnamnet är jaktområdets registreringsnummer, till exempel: 01-11-23-002-Ä. Observera att registreringsnumret består av nio siffror och de första två är länskoden.

Logga in

Logga in på Älgdatas inrapporteringsdel för att rapportera fällda älgar och kronhjortar i registrerade jaktområden, slutrapportera älgjakt och använda e-tjänsten ”Ansökan om ändring av jaktområde”.

> Logga in på Älgdatas inrapporteringsdel

Rapportera fälld älg

Som jaktlagsrapportör eller företrädare kan du rapportera in fällda älgar i Viltdata, Jaktrapport, Wehunt eller direkt i Älgdata. Endast ett system får användas för jaktområdet, annars finns risk för dubbelregistrering. För att dubbelregistrering inte ka kunna göras låser Älgdata rapporteringen till det system som den första älgen rapporteras i för det innevarande jaktåret. Om du rapporterar dina fällda älgar i Jaktrapport, Wehunt eller Viltdata kommer informationen automatiskt föras över till Älgdata.

  • Viltdata ägs och administreras av Svenska Jägareförbundet och är en del av förbundets Jakt- och Viltvårdsuppdrag gällande viltövervakning och klövviltsförvaltning.
  • Jaktrapport sponsras av Billerud Korsnäs, SCA, Stora Enso, Holmen och Sveaskog.
  • Wehunt är ett program som används av flera jaktlag för att registrera observationer och avskjutning.

Rapportera in fälld älgkalv på oregistrerad mark

Du som har jagat älgkalv på oregistrerad mark kan enkelt rapportera in det via e-tjänsten nedan. Du behöver inte logga in, men du behöver veta vilken fastighet du har jagat på. Fälld älgkalv på oregistrerad mark ska rapporteras inom 14 dagar efter att kalven har fällts. Fällavgifter ska betalas till Länsstyrelsen senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Till e-tjänsten “Rapportering av älgkalv på oregistrerad mark” på länsstyrelsernas webbplats.

Hjälp vid användandet av e-tjänster (länsstyrelsernas webbplats).

Så hanterar vi dina personuppgifter (länsstyrelsernas webbplats).

Slutrapportera älgjakt

När älgjakten är slut och alla älgar är rapporterade ska jakten slutrapporteras i Älgdata, oavsett vilket system som använts vid registrering av avskjutningsrapporterna. Sker rapportering i undersystemen efter att slutrapporten registrerats i Älgdata så överförs inte rapporterna till Älgdata. Kontakta jakthandläggaren på din länsstyrelse om avskjutningsrapporter behöver registreras efter att slutrapporteringen har genomförts. Det är företrädaren (eller den som företrädaren väljer) som ska slutrapportera jakten. Kontrollera att alla uppgifter är korrekta innan slutrapportering utförs.

OBS! Om otjänlig älg fällts och ansökan om befrielse från fällavgift skickats till länsstyrelsen, kontrollera då om länsstyrelsen har fattat beslut i ärendet innan jakten slutrapporteras för jaktområdet.

Så här slutrapporterar du älgjakten:

  • Logga in på Älgdatas inrapporteringsdel.
  • Gå till ”slutrapportera jakt”. Kontrollera att alla uppgifter (fällavgift, antal fällda älgar mm) stämmer innan du slutrapporterar.
  • Klicka på ”slutrapportera jakt”.
  • När du har slutrapporterat jakten kommer en PDF-fil med din faktura upp på skärmen. Spara fakturan på datorn om du inte betalar den direkt.
  • Fakturan kan du även hitta under fliken ”Områdesinformation”.
  • Om något inte stämmer trots att ni gjort rätt, kontakta berörd länsstyrelse.