Inventering

Enligt den adaptiva älgförvaltningen ska systematisk observation av älgstammarna utföras årligen. Syftet med observationerna är att skapa sig en bild över älgstammarnas storlek, utbredning och dess påverkan på naturen. Detta görs med hjälp av ett antal basinventeringsmetoder.

Närbild på ett fällt träd.
Foto: Tobias Hjortstråle

Basinventeringsmetoder för en adaptiv älgförvaltning:

Utöver ovanstående metoder finns det ett antal utökade inventeringsmetoder som kan användas som tillägg till basinventeringsmetoderna. Dessa innefattar:

  • flyginventering
  • åldersstruktur och reproduktion (på fällda älgar)
  • hälsostatus
  • genetisk övervakning
  • nationella referensområden

Mer om respektive inventering finns på Sveriges lantbruksuniversitets webbplats.

Statistik över viltolyckor hittar du på nationella viltolycksrådets webbplats.

Skog som speglas i en sjö.

Spillningsinventering

Om spillningsinventeringen administreras av Länsstyrelsen i det området du jagar, så finns här manualer som kan vara till hjälp vid genomförandet och sammanställningen av inventeringen.