Spillningsinventering

Om spillningsinventeringen administreras av Länsstyrelsen i det området du jagar, så kan manualerna nedan vara till hjälp vid genomförandet och sammanställningen av inventeringen.

Manualerna har gemensamt tagits fram av länsstyrelserna och följer Sveriges lantbruksuniversitets manual för spillningsinventering.

Kartsikt för spillningsinventering

Gå till länsstyrelsens inventeringsytor för nerladdning till dator eller mobil enhet. Nerladdade filer kan öppnas i GPS eller app som används vid spillningsinventering.

Manualer för spillningsinventering

Spillningsinventering av älg – Länsstyrelsegemensam instruktion (pdf)

Instruktion – Hur använder jag GPS eller surfplatta vid spillningsinventering av älg (pdf)

Inventeringsprotokoll – Spillningsinventering (pdf)

Sammanställning – Resultat från spillningsinventering (xlsx)

Introduktion för spillningsinventering (pdf)