Planmallar

En man med jaktkläder och ett vapen på axeln går med en jakthund i skogen.
Foto: Camilla Zilo

På den här sidan kan du som är företrädare för ett älgförvaltningsområde eller ett älgskötselområde hitta och ladda ner mallar till älgförvaltningsplan (ÄFP) respektive älgskötselplan (ÄSP).

Älgförvaltningsplan och älgskötselplan för rätt område

Sök fram rätt mall för just ditt älgförvaltningsområde eller älgskötselområde.

För att få upp rätt mall väljer du först vilken malltyp som är aktuell, älgförvaltningsplan eller älgskötselplan.  Därefter väljer du förvaltningslän, älgförvaltningsområde och eventuellt älgskötselområde. Därefter klickar du på den gröna knappen ”Hämta mall”. Då öppnas det dokument du sökt på och du kan fylla i mallen.

Mallarna är skapade i Excel och förifyllda med vissa grundläggande data, som registrerad areal, tidigare års rapporterade avskjutning och älgobs.

Observera! Om den nedladdade mallen inte innehåller några värden behöver du klicka på knappen ”Aktivera redigering” för att innehållet ska visas korrekt. (Detta behöver inte alltid göras utan beror på vilken webbläsare du använder och om du väljer att spara eller öppna mallen i samband med att du hämtar den.)

Är det ett nytt område?

Behöver du en tom planmall kan du använda våra mallar utan ifyllda data för ett visst område.

Dessa kan du också använda om du ska skicka in en ansökan om registrering av ett nytt älgskötselområde. Då behöver du bifoga en älgskötselplan till ansökan.

Älgskötselplan – ÄSO (xlsx)

Älgförvaltningsplan_ÄFO (xlsx)

Allmänt om planmallar

Det är länsstyrelsen som godkänner planerna för respektive område. Ett älgförvaltningsområde ska i god tid innan jakten börjar ta fram en älgförvaltningsplan för området. När älgförvaltningsplanen har blivit godkänd ska älgskötselområdena inom älgförvaltningsområdet ta fram sina älgskötselplaner. Älgförvaltningsgruppen ska yttra sig över älgskötselplanerna innan de skickas in till länsstyrelsen för godkännande.

Älgförvaltnings- och älgskötselplaner är treåriga, men kan vid behov revideras mellan jaktår.