Rapportera fälld kronhjort

Fälld kronhjort ska rapporterar du in i Älgdatas inrapporteringsdel, som kräver inloggning med bank-ID. Här lämnar du även slutrapport för kronhjortsjakten. Rapportering av fälld kronhjortskalv på oregistrerad mark eller som skyddsjakt sker i en separat e-tjänst som inte kräver inloggning.

Inloggningsuppgifter

Inloggningsuppgifterna till Älgdata får företrädaren för jaktområdet av den länsstyrelse som administrerar berört älgjaktområde. Användarnamnet är jaktområdets registreringsnummer, till exempel: 01-11-23-002-Ä. Om det gäller ett kronhjortsskötselområde, som inte är samregistrerat med ett älgskötselområde, är slutbokstaven H. Observera att registreringsnumret består av nio siffror. De första två är länskoden.

Logga in

Logga in på Älgdatas inrapporteringsdel för att rapportera fällda älgar och kronhjortar i registrerade jaktområden, slutrapportera älgjakt och använda e-tjänsten ”Ansökan om ändring av jaktområde”.

> Logga in på Älgdatas inrapporteringsdel

Rapportera fälld kronhjort

Fällda kronhjortar i registrerade kronhjortsskötselområden rapporteras via Älgdata. Välj ingången för kronhjort i vänstermenyn som du ser när du loggat in. Observera att för Skånes kronhjortsområden gäller andra rutiner för rapportering.

Du kan även rapportera via andra system. Läs mer på om detta på sidan ”Rapportera fälld älg”.

Rapportera in fälld kronhjortskalv

Du som har jagat kronhjortskalv på oregistrerad mark under ordinarie jakttid eller fällt en kalv under skyddsjakt kan enkelt rapportera in det via e-tjänsten nedan. Ingen inloggning krävs, men du behöver veta vilken fastighet du har jagat på. Du ska rapportera fällda årskalvar till Länsstyrelsen senast den 30 april. 

Till e-tjänsten “Rapportera fälld kronhjortskalv” på länsstyrelsernas webbplats.

Hjälp vid användandet av e-tjänster (länsstyrelsernas webbplats).

Så hanterar vi dina personuppgifter (länsstyrelsernas webbplats).

Slutrapportera kronhjortsjakten

När jakten är slut och alla kronhjortar är rapporterade ska jakten slutrapporteras i Älgdata, oavsett vilket system som använts vid registrering av avskjutningsrapporterna. Sker rapportering i undersystemen efter att slutrapporten registrerats i Älgdata så överförs inte rapporterna till Älgdata. Kontakta jakthandläggaren på din länsstyrelse om avskjutningsrapporter behöver registreras efter att slutrapporteringen har genomförts. Det är företrädaren (eller den som företrädaren väljer) som ska slutrapportera jakten. Kontrollera att alla uppgifter är korrekta innan slutrapportering utförs.

Så här slutrapporterar du jakten:

  • Logga in på Älgdatas inrapporteringsdel.
  • Gå till Kronhjortsdelen genom att klicka på ”Kronhjort” i vänstermenyn.
  • Kontrollera att alla uppgifter stämmer innan du slutrapporterar.
  • Klicka på ”Slutrapportera”.
  • Om något inte stämmer trots att du gjort rätt, kontakta berörd länsstyrelse.