Inventering

Närbild på ett fällt träd.

Enligt den adaptiva älgförvaltningen ska systematisk observation av älgstammarna utföras årligen. Syftet med observationerna är att skapa sig en bild över älgstammarnas storlek, utbredning och dess påverkan på naturen. Detta görs med hjälp av ett antal basinventeringsmetoder. Foto: Tobias Hjortstråle Basinventeringsmetoder för en adaptiv älgförvaltning: SpillningsinventeringSpillningsinventering på Sveriges lantbruksuniversitets webbplats. Avskjutningsstatistik Avskjutningsstatistik på Sveriges lantbruksuniversitets […]

Planmallar

En man med jaktkläder och ett vapen på axeln går med en jakthund i skogen.

På den här sidan kan du som är företrädare för ett älgförvaltningsområde eller ett älgskötselområde hitta och ladda ner mallar till älgförvaltningsplan (ÄFP) respektive älgskötselplan (ÄSP). Älgförvaltningsplan och älgskötselplan för rätt område Sök fram rätt mall för just ditt älgförvaltningsområde eller älgskötselområde. För att få upp rätt mall väljer du först vilken malltyp som är […]

Karta över älgförvaltningsområden och älgjaktområden

På ett bord ligger en karta, två händer pekar på kartan, den ena handen pekar på kartan med en tomhylsa.

I länsstyrelsernas publika karttjänst för älgdata hittar du information om älgjaktområden, som storlek, ID-nummer och namn. Innehållet i kartan uppdateras en gång per dygn i de fall förändringar sker. Förbättringar och nya funktioner tillkommer allteftersom tjänsten utvecklas. Till länsstyrelsernas karttjänst för beslutade älgjaktområden och älgförvaltningsområden i landet.

Älgstam av hög kvalitet

En älg med horn som står i skogen och kollar mot kameran.

Syftet med en adaptiv och ekosystembaserad älgförvaltning är att skapa en älgstam av hög kvalitet. För att få en hög kvalitet på älgstammen behöver förvaltningen se till så att älgstammarna lever i balans med de betesresurser som finns. De behöver även ta hänsyn till viktiga allmänna intressen som rovdjursförekomst, trafiksäkerhet, jordbruk, skador på skog samt […]